"Cesja" Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami

al. Piastów 59/3
70-335 Szczecin

Infolinia: 91 48 44 354

MIESZKANIE - SPRZEDAŻ
Szczecin / Turzyn
499 000 zł

Oferta

Wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych pozwoliło dostosować naszą ofertę do szczególnych wymagań mieszkańców. Proponujemy Państwu swoje usługi w następujących zakresach:

I. Obsługa bankowo – księgowa:

 • Nadzorowana jest przez Główną Księgową – posiadającą licencję zawodową zarządcy nieruchomości nr 8081.
 • przeprowadzanie czynności w sprawie nadania Wspólnocie numeru NIP i REGON,
 • otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek, prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów, prowadzenie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, pobieranie i rozliczanie opłat z tytułu zaliczek za media dostarczone do mieszkań właścicieli,
 • windykacja zaległości czynszowych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty.

II. Obsługa administracyjna:

 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali,
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu, firmami wywożącymi śmieci i innymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości,
 • zawieranie, zmiany, rozwiązywanie umów w ramach ubezpieczenia budynku,
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji (chodniki),
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa Wspólnot Mieszkaniowych,
 • występowanie w imieniu Wspólnoty do urzędów administracji publicznej w sprawach jej dotyczących,
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi, negocjowanie cen i warunków umowy,
 • dekorowanie budynków flagami z okazji świąt państwowych i lokalnych,
 • drukowanie oraz dostarczanie książeczek opłat Właścicielom,
 • prowadzenie indywidualnej ewidencji wpłat dla każdego właściciela.
 • obsługiwanie Właścicieli w siedzibie firmy w sprawach dotyczących Wspólnoty Mieszkaniowej.

III. Obsługa techniczna :

 • dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń stanowiących części wspólne nieruchomości, zgodnie z przyjętym rocznym planem gospodarczym.
 • dokonywanie napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego nieruchomości wspólnej w ramach rocznego planu gospodarczego w zakresie: napraw i wymiany wewnętrznych instalacji wodociągowej i gazowej bez urządzeń odbiorczych
 • a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej centralnego ogrzewania , instalacji elektrycznej oraz anteny zbiorczej - z wyjątkiem osprzętu. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek i schodów oraz tynków w pomieszczeniach wspólnego użytku.
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
 • prowadzenie bieżącej konserwacji i drobnych napraw remontowych.

IV. Obsługa prawna prowadzona przez Kancelarię Prawną.

V. Stały nadzór techniczny prowadzony przez techników i inspektora nadzoru .